Savanna Connexions järjesti heinäkuussa 2018 Suomessa kansainvälisen NVC-koulutuksen, jossa kouluttajina olivat Robert Kržišnik Sloveniasta ja Noa Ilay-Shilo Israelista. Viiden päivän aikana kurssilaisilla oli tilaisuus tutustua kehon tuntemusten kautta syviin uskomuksiin itsestään ja käsitellä niitä lempeästi turvallisessa ympäristössä.

Robert Kržišnik ja Noa Ilay-Shilo kertovat kehollisten menetelmien taustasta:

”Monet meistä ovat joutuneet typistämään itseään. Omat aidot tunnereaktiot, haavoittuvuus, on pitänyt piilottaa, koska ympäristössämme ei ole ollut niille tilaa tai ne on leimattu sopimattomiksi. Olemme kokeneet, että aitous estää yhteenkuuluvuuden, rakastetuksi tulemisen ja huolenpidon tarpeiden tyydyttymisen, ja oppineet piilottamaan tärkeitä osia itsestämme. Ne kuitenkin elävät meissä edelleen, ja saamme niistä epäsuoria viestejä: piilotetut osamme voivat kertoa itsestään unien kautta, kaipauksen tunteena tai käytösmallina, jota emme pysty muuttamaan, vaikka se aiheuttaisi meille tuskaa. Kehollisten menetelmien avulla voimme tutkia näitä osiamme, tuoda niitä tietoisiksi ja saada ne taas osaksi kokonaista itseämme.

Oppiminen on pitkään ymmärretty vain älylliseksi prosessiksi, jossa keholla ei ole mitään osaa. Elämä ei kuitenkaan ole knoppikysymys, joka ratkaistaan älyllä, vaan kokemus, jota eletään. Kehon kautta voi kouriintuntuvasti tavoittaa – käsittää – sen mikä kulloinkin on itsessä elossa, ja kehon tuominen mukaan prosessiin voi tehostaa ja nopeuttaa oivallusten syntymistä.

Haluamme yhdistää NVC:n ja kehollisuuden kurssin jokaisessa harjoituksessa, jotta voimme ylittää kehon ja mielen kahtiajaon. Monissa harjoituksissa käytetty kontakti-improvisaatio on eräänlaista kehon NVC:tä. Sen avulla voidaan helposti tutkia suhteita: suhdetta omaan kehoon, kehon eri osiin ja muihin ihmisiin.”

Kuuntele Robert Kržišnikin ja Noa Ilay-Shilon ajatuksia (englanniksi) täältä.

Listen to Robert Kržišnik and Noa Ilay-Shilo here.

Pin It on Pinterest