Savanna ConneXionsin järjestämän rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen on käynyt jo yli 200 ihmistä eri ammattiryhmistä. Tässä juttusarjassa RVO-koulutuksen käyneet kertovat, mitä uutta koulutus on tuonut heidän työhönsä.  

NVC-taidot voivat osoittautua hyödyllisiksi, kun ammattina on kohtauttaminen. Anneli Komi (RVO 2018) järjestää työkseen yritystreffejä pienyrittäjille, joista kaikille spontaani verkostoituminen ei ole se luonteenomaisin kohtaamisen muoto. One to one -pikatapaamisissa eri alojen tekijät tutustuvat potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin, alihankkijoihin, asiakkaisiin, rahoittajiin tai vaikkapa mentoreihin. 

”Avoin ja aito ilmapiiri on kaiken a ja o. Parhaiten se luodaan omalla esimerkillä. Alkupuheessa näytän kävijöille peittelemättä tunteita ja tarpeita, joita mulla itsellä on järjestäjän roolissa. Siitä osallistujille syntyy kokemus, että ollaan kaikki samalla tasolla ja voidaan kohdata toisemme ihan omana itsenämme”, Anneli kertoo.

Pelkkä välitön itseilmaisu ei kuitenkaan riitä. Osallistujien kokemusmaailman myötäelävä kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää toimivaa verkostoitumistapahtumaa luotaessa.  Annelin työ alkaakin usein jo ennen varsinaista tapahtumaa, sillä monet kävijät haluavat keskustella etukäteen osallistumiseen liittyvistä huolenaiheistaan. 

”Kiinnostavan oloiset tapaamiset valitaan itse, ja moni kokee pelkoa torjutuksi tulemisesta. Useat haluavat myös tietää, joutuuko tapahtumassa esiintymään, ja varmistua, tulevatko he löytämään uusia asiakkaita. Arvailen empaattisesti, minkälaisia tunteita ja tarpeita heidän kysymystensä takana on. Sieltä löytyy usein jännitystä siitä, tulenko varmasti nähdyksi ja ymmärretyksi toivomallani tavalla, tai siitä, käytänkö aikaani merkityksellisesti. Tapahtuman jälkeen moni on sanonut, että ei olisi uskonut, että uskaltaa puhua niin useille eri ihmisille ja että se tuntuu niin luontevalta.”

Kuinka väistää kuuntelun sudenkuopat?

Anneli on huomannut NVC-osaamisensa hyödyt myös uusasiakashankinnassa. Nykyisin hän pyrkiikin astumaan asiakastapaamisiin aina NVC-opit edellä. Tulikokeeseen ne joutuivat eräällä väsymätöntä kontaktointia vaatineella lounastapaamisella, jonka lopputuloksena alkoi kaunis strateginen kumppanuus.

”Olin yrittänyt saada sovittua tapaamista pienen ikuisuuden. Ennen lounasta sitten vedin syvään henkeä, otin yhteyden omiin tunteisiini ja muistutin itseäni: nyt on tilaisuutesi, muista myötäelävä kuuntelu. Hän ostaisi mun palveluita tyydyttääkseen omien asiakkaidensa tarpeita, joten on tärkeää että mä todella ymmärrän niitä. Kyselinkin paljon hänen asiakaskunnasta ja hän koki tulleensa asiassaan perusteellisesti ymmärretyksi. Mua auttoi, kun pystyin jättämään omat tulkinnat ja ennakko-odotukset pois tilanteesta. Siitä saan kyllä kiittää NVC:tä.”

NVC-työkalupakin hyödyntäminen on muuttanut Annelin asiakassuhteita kautta linjan rikkaammiksi. Eräs Annelin vanha asiakkuus sai uutta syvyyttä muuan tapaamisessa, jossa keskusteluun nousi asiakkaan kokema työstressi. Huoli liittyi omaan jaksamiseen työelämässä.

”Ajattelin, että se myötäelävä kuuntelu voisi olla nyt hyvä, mitenkäs se menikään. Mietin, että mitähän tarpeita siellä stressin taustalla voisi olla ja kysyin, tuntuuko hänestä surulliselta ja kaipaisiko hän tilanteeseensa reiluutta ja tasa-arvoisuutta. Hänellä tuli kyynel silmään, kun koki tulleensa niin kuulluksi asiassaan. Se syvensi meidän asiakassuhdettakin ihan väistämättä. Sittemmin ollaan jaettu enemmänkin ajatuksia ja fiiliksiä, joita ei varmasti olisi tullut esille aikana ennen RVO-koulutusta.”

Ennen RVO-opintoja Anneli on itse pudonnut moniin sudenkuoppiin vuorovaikutuksessa asiakkaidensa ja tapahtumakävijöidensä kanssa. Säästääkseen kanssayrittäjät vastaavilta virheiltä hän pitää tapahtumatuotannon ohessa toisinaan verkkoluentoja NVC:n perusteista bisnesmaailmassa.

”Ihmiset ovat kiitelleet konkretiasta. Kuulemisesta puhutaan paljon, mutta monikaan ei oikein avaa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Kerron, että empaattinen kuuntelu on sitä, että ei tyrkytä omia neuvoja tai mielipiteitä eikä keskeytä, vaan arvailee toisen tunteita ja tarpeita lempeästi. Tätä oppia bisnesmaailmaa tarvitsee ja mä olen ilolla viemässä sitä eteenpäin.”

Teksti: Elina Räihä

Pin It on Pinterest