Savanna ConneXionsin järjestämän rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen on käynyt jo yli 200 ihmistä eri ammattiryhmistä. Tässä juttusarjassa RVO-koulutuksen käyneet kertovat, mitä uutta koulutus on tuonut heidän työhönsä.  

Mitä syntyy, kun kaksi omistautunutta rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaa työskentelevät samassa toimistossa? Agile Coach Juha Kaura (RVO 2020) ja Project Manager Tuuli Tyrväinen (RVO 2019) kehittivät yhdessä koulutussarjan, jossa syvennytään esimerkiksi palautteen antamiseen NVC-twistillä. 

Juhan työnkuvaan kuuluu ketterien toimintatapojen valmentaminen niin tiimille kuin asiakkaalle, tiimin itseorganisoitumisen tukeminen ja tuoteomistajien sparraaminen palvelukehityksessä. Myös Tuuli suosii ketteriä toimintamalleja työskennellessään Solitan tiimien ja asiakkaiden rajapinnassa huolehtien, että projektit saadaan maaliin sovitussa aikataulussa, budjetissa ja yhteisesti sovitut tavoitteet saavuttaen.

Eräs Juhan luotsaama asiakastiimi hyppäsi kyytiin kaksikon luoman koulutussarjan pilottikierrokselle, jossa se pääsi tutustumaan NVC-filosofian perusteisiin. Juha ja Tuuli avasivat tiimille teorian ja harjoitusten kautta, miltä rakentava ja myötäelävä palautteen antaminen voi näyttää ja kuulostaa.

”Kerroin esimerkkinä, kuinka itse erään palaverin päätteeksi ilmaisin yhdelle tiimilleni iloa siitä, että porukka oli uskaltanut pyytää toisiltaan apua ja onnistunut toimimaan annetussa aikataulussa. Samalla viestitin heille palautteellani, että toivon palaveriemme sujuvan näin myös jatkossa”, Juha kertoo.

Teoriaosuuden jälkeen uudet opit pääsivät heti koeajoon. Harjoitteluvaiheessa pilottitiimi jakoi toisilleen palautteeseensa liittyviä tunteita ja tarpeita. Läpi käytiin niin myönteisiä kuin kielteisiä tuntemuksia – kaikenlaisille kokemuksille annettiin tilaa.

”Keskustelua syntyi paljon. Ihmiset todella pysähtyivät miettimään asioita, joita ei ehkä aiemmin ole ollenkaan sanottu ääneen tai on sanottu vähemmän rakentavalla tavalla”, Tuuli kertoo.

Tuuli ja Juha ovat hyödyntäneet NVC:tä myös osana muita asiakasvalmennus- ja fasilitointisessioitaan. Tuuli on käyttänyt johtamiensa tiimien kanssa tunnelistoja päästäkseen kiinni ryhmien mielenmaisemiin. Juha on puolestaan kokenut NVC-työkalupakin hyödylliseksi erityisesti valmennuksissa, joissa tilauksessa on menneistä tapahtumista oppiminen ja tiimin sisäisten tunteiden käsittely. Eräs NVC-pitoinen valmennuskerta päättyi kiitollisen tiimin aplodeihin. 

”Porukka jakoi havaintojaan ja tunteitaan käsittelyssä olevasta tapahtumasta ja mä heijastelin heille takaisin kuulemaani. Yritin hakea tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä tarpeita tunteiden takaa ja tehdä niitä näkyväksi koko porukalle. Tämä johti siihen, että sain fasilitoida heille vielä toisen tilaisuuden, jossa pohdittiin yhdessä hyviä käytänteitä tiimin sisäisten konfliktitilanteiden selvittämiseen.”

Tarkempi pyyntö, tyytyväisempi kuulija

Juha ja Tuuli eivät ole työyhteisönsä ainoat NVC-orientoituneet jäsenet. Toimistolle on muodostunut innokas aiheesta kiinnostunut porukka, josta jokaisen arkea NVC maustaa jollakin tapaa. Sekä Tuuli että Juha ovat huomanneet NVC:n vaikutuksen lisääntyneenä läsnäolona, tietoisuutena ja rohkeutena omissa työtehtävissään. Juhalle tämä tarkoittaa esimerkiksi taitoa ja uskallusta muotoilla entistä tarkempia pyyntöjä.

”Kiinnitän nykyään enemmän huomiota siihen, että esitän täsmällisempiä pyyntöjä. Ennen saatoin pyytää joltain esimerkiksi, että voitko tulla hetkeksi juttelemaan. Nykyään olen tarkempi ja kysyn, voitko tulla juttelemaan 15 minuutiksi, meillä on tällainen ongelma mihin me tarvitaan sun apua.”

Tuuli kohtaa työssään päivittäin tilanteita, joissa useiden eri alojen ammattilaiset pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisuja käsillä oleviin ongelmiin. Se tarkoittaa samalla, että mukana olevalla väellä on vaihteleva substanssiosaamisen taso. Tällaisissa hetkissä Tuuli pyrkii omalla esimerkillään tekemään näkyväksi yhteisen ymmärryksen katvealueita.

”Osa rooliani on tehdä tyhmiä kysymyksiä. Pitää uskaltaa myöntää mitä ei osaa, että asioissa päästään eteenpäin. NVC on tuonut minulle lisää keinoja luoda turvallista ilmapiiriä, jossa kaikki voisivat avoimesti ja rakentavasti ilmaista, että eivät tiedä jotain.”

Niin Tuuli kuin Juha kohtaavat työssään jatkuvasti uusia ihmisiä ja ennakoimattomia tilanteita, jotka vaativat salamannopeaa reagointia. He kokevat vaativassa asiantuntijaroolissa usein riittämättömyyden tunnetta, ja mielessä alkaa helposti pyöriä: ”teenkö nyt tarpeeksi”, ”olisiko sittenkin pitänyt toimia toisin” tai ”miksi en ottanut tuota asiaa huomioon”. NVC on tarjonnut heille tehokkaita työkaluja haastavien tunteiden käsittelyyn tiukoissa tilanteissa.

”Joskus palaverissa uusi tilanne saattaa jännittää, hermostuttaa tai jopa pelottaa. Nykyään sisäistä myllerrystä pystyy käsittelemään lempeydellä ja pysymään samalla läsnä käsiteltävässä asiassa. Valinnanvaraa oman toiminnan suhteen on silloin enemmän”, kaksikko kertoo.

Teksti: Elina Räihä

Pin It on Pinterest