Savanna ConneXionsin tunnelista on nyt uusittu!

Aiempi pitkään palvellut lista pohjautui englanninkielisistä aineistoista tehtyyn käännökseen. Uusi lista laadittiin nyt enemmän suomen kielen näkökulmasta. Työ aloitettiin poimimalla Kielitoimiston sanakirjasta kaikki sellaiset adjektiivit, jotka kuvaavat henkilön kokemaa sisäistä tunnetta.

Sanakirjasta poimittuja sanoja verrattiin vanhaan listaan, ja pois jätettiin sellaiset vanhan listan sanat, jotka kuvaavat enemmänkin tilanteessa vallitsevaa tunnelmaa (esim. “taianomainen”) tai henkilön luonteenpiirrettä (esim. “ystävällinen”). Myös sellaiset sanat poistettiin, jotka usein kuvaavat henkilöä koskevaa arviota tai leimaa (esim. “laiska”).

Synonyymeja karsittiin paljon, ja sen vuoksi listalta saattaa puuttua juuri se sana, joka on sinulle kaikkein luontevin ja tutuin. Listan ei ole tarkoitus olla kaikenkattava. Tärkeä tavoite sen sijaan oli helppokäyttöisyys, ja sitä varten sanojen haluttiin mahtuvan yhdelle A4-sivulle.

Entisen aakkostetun sanalistan sijasta käytettävissäsi on nyt perustunteiden mukaan ryhmitelty lista.

Mitkä sitten ovat perustunteet ja montako niitä on? Eri tutkijoiden mukaan niitä on kolmesta pariinkymmeneen. Suurin yksimielisyys vallitsee kolmesta perustunteesta, jotka ovat pelko, viha ja ilo/mielihyvä. Listalle valitut tunneryhmät ovat siis vain yksi näkemys, ja toisenlaisenkin ryhmittelyn olisi perustellusti voinut valita.

Entä mikä tunne kuuluu mihinkin ryhmään? Siitäkään ei ole yhtä lopullista totuutta. Listaa tehdessä keskusteltiin esimerkiksi siitä, onko epätoivo pohjimmiltaan surua vai pelkoa. Entä mihin ryhmään kuuluu “turta”? Senhän voisi ajatella olevan kaiken tunteen puuttumista. Kiinnostava tunne on myös haikeus. Voi ajatella, että se on yhdistelmä iloa ja surua: muisto tai tietoisuus jostain ihanasta, jota juuri nyt ei jostain syystä voi saada.

Yksi tärkeä ryhmä listalla on “kehon tilat”. Se muistuttaa siitä, että tunteiden tunnistamiseen on monta reittiä. Yksi tapa on sanoittaminen – tunnetta kuvaavan sanan etsiminen. Toinen tapa on kehon tuntemusten kuunteleminen ja kuvailu. Tämä voi olla helppo tapa aloittaa tunteiden tunnistaminen. Sitä voi jatkaa tarkkailemalla, yhdistyykö tietty kehon tila johonkin listan tunnesanaan. Jos esimerkiksi toteat, että kehosi on “raskas”, oletko ehkä surullinen, lamaantunut, tympääntynyt, nääntynyt tai häpeissäsi?

Aina kun se on ollut mahdollista, tunteet on kussakin ryhmässä järjestetty intensiteetin mukaan lievemmästä voimakkaampaan – ei siis aakkosjärjestykseen. Kehon tuntemukset puolestaan on järjestetty enemmänkin vastakohtapareiksi.

Uusi tunnelista on yksi ehdotus, jonka tarkoitus on tukea oppimista ja tarjota inspiraatiota, kun harjoittelet kuvaamaan omia tunteitasi sanallisesti tai autat toista tunteiden selventämisessä empaattisilla arvauksilla. Se on työkalu, jonka avulla voit aloittaa tutkimusmatkan tunteisiisi.

Tästä lähtien tunne- ja tarvelistat ovat samassa dokumentissa ja maksavat yhteensä 5 euroa. Myös tarvelistan ulkoasu on muokattu yhtenäiseksi tunnelistan kanssa.

Tätä linkkiä klikkaamalla pääset ostamaan ja tulostamaan listat itsellesi.

 

 

Pin It on Pinterest