Savanna ConneXionsin järjestämän rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen on käynyt jo yli 200 ihmistä eri ammattiryhmistä. Tässä juttusarjassa RVO-koulutuksen käyneet kertovat, mitä uutta koulutus on tuonut heidän työhönsä.  

Seksuaaliterapeutti ja Sexpon koulutuspäällikkö Veera Uusoksan (RVO 2020) kiinnostus seksologiaan sai alkunsa työssä ja vapaaehtoistehtävissä kohdatusta seksuaalisesta väkivallasta. Kun työn kohteena oli lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja ihmisten raiskauskokemusten käsittely, nousi oleelliseksi osaksi työssä jaksaminen ja erityisesti oma seksuaalinen hyvinvointi. Osaamista Veera haki seksuaalineuvojakoulutuksesta ja siitä alkoi uuden uran rakentaminen. Kuormittavaan työhön hän löysi voimaa myös NVC-filosofian tavasta tarkastella maailmaa ja ihmisten tekoja.

”NVC on auttanut ymmärtämään vihollisasetelmien turhuuden ja vahvistanut elämänfilosofiani perusoivalluksia: ei ole olemassa pahoja ihmisiä, ainoastaan tuskallisen väärin valittuja strategioita,” Veera kertoo. 

Elämä kuljetti Veeraa seksuaalineuvojasta edelleen terapeutin tehtäviin. Tänäkin päivänä hänen asiakkaissaan on sekä seksuaalisen väkivallan tekijöitä että sitä kohdanneita. Veera kokee NVC:hen tutustumisen mahdollistaneen hänelle työskentelyn seksuaalista väkivaltaa tehneiden kanssa.

”NVC on tuonut toivoa ja luottamusta siihen, että voin tarkastella ihmistä ja tämän tekoja erillisinä abstraktimmasta ihmisyyden ytimestä. Silloin sitä jaksaakin työssä paremmin.”

Terapia vie matkalle leimojen taa

Yksi yleisimmistä syistä hakeutua seksuaaliterapeutin vastaanotolle on suhteessa koettu haluttomuus. Tällaisessa tilanteessa terapeutin tehtävänä on esittää kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta selkeyttämään, mitä tunteita ja tarpeita kokemuksen takana on.

”Haluttomuuskin on leima, jonka taakse terapiassa pyritään näkemään. NVC tarjoaa hienon työkalun, joka auttaa asiakasta pääsemään leimoista nopeammin irti. Jos ihminen sanoo olevansa haluton, voin vaan todeta, että ahaa, miten se vaikuttaa sun elämään. On ihan huikeaa ihmisyyden tutkimista, kun ei voi ikinä tietää, että mitä haluttomuuden taustalta lopulta löytyy.”

Riemuvoittoja ovat ne hetket, kun asiakkaan yhteys omiin tarpeisiinsa alkaa kirkastua ja voidaan yhdessä terapeutin kanssa todeta, että valmista tuli. Käytännön tasolla tämä voi tarkoittaa vaikkapa lisääntynyttä rohkeutta ilmaista kumppanilleen, mitä todella haluaa ja mitä ei makuuhuoneessa.

Konkretiaa tunnetyöskentelyyn

Veeran työympäristössä Sexpo-säätiöllä asiakkaiden tarinoissa korostuvat usein vähemmistöstressiin liittyvät aiheet: kun ei toimita samalla tavalla, miten ajatellaan kaikkien muiden toimivan, syntyy mielessä helposti monenmoista ristiaallokkoa. 

Veeralla on asiakkainaan paljon monisuhteisia eli polyamorisissa tai avoimissa suhteissa eläviä henkilöitä. Heidän kohdallaan työmaata riittää suhteen kaikkien osapuolten tunteiden ja tarpeiden yhteensovittamisessa ja selkeyttämisessä. Pariterapian onnistumisen hetkiä ovat ne, kun keskustelu asiakkaiden välillä alkaa kulkea omalla painollaan ja Veera voi terapeuttina astua sivuun tunteiden tulkin roolista. Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa Veera esittelee asiakkailleen mielellään NVC-prosessin antaakseen heille kotiin viemisiksi konkreettisia työkaluja itsensä ja toisten ymmärtämiseen.  

”Olen huomannut, että ihmiset saavat NVC-prosessista pääsääntöisesti todella nopeasti kiinni. Se resonoi silmin nähden, kun mä kysyn, että miltä se kuulostaisi, jos kaiken sun toiminnan ja tunteiden takana olisikin joku universaali tarve. Samalla asiakkaat löytävät lisää laajuutta omiin tunnerepertuaareihinsa.”

Teksti: Elina Räihä

Pin It on Pinterest