Kouluttaja Ida Land

Ida Land

Sosionomi (AMK), RVO 2016

NVC on minulle paljon enemmän kuin menetelmä, se on enemmänkin elämäntapa joka on rikastuttanut minua kokonaisvaltaisesti  sekä ihmissuhteissani, työelämässäni että yhteydessä itseeni. Olen oppinut huomioimaan, arvostamaan sekä ymmärtämään omia sekä toisten tunteita ja tarpeita. Tieto siitä, että jokaisen tunteen takana on joku tarve (esim. luottamus)  joka joko on tai ei ole täyttynyt ja jonka perusteella reagoimme ja toimimme on mielestäni hyvin selkeyttävää. 

Arvostan suuresti mm. rehellistä itseilmaisua muita kunnioittaen,  empaattista kuuntelemista, vapaaehtoisuutta, vastuuno ttamista omista tunteista, tarpeista ja teoista sekä selkeiden pyyntöjen esittämistä. Ajattelen myöskin että konfliktit ovat lahjoja, koska niiden kautta voimme päästä entistä syvempään yhteyteen toistemme kanssa. Toimin rakentavan vuorovaikutuksen yhdistyksen hallituksessa.

Ida Land

Pin It on Pinterest