Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Etusivu » Koulutukset » Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® -koulutuksen 18 lähipäivää jakautuvat yleensä noin yhdeksän kuukauden ajalle. Koulutuksen on käynyt jo yli 250 ihmistä eri ammattiryhmistä ja elämäntilanteista.

Opintopisteet: 35 op.

RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Mitä opit?

RVO-koulutuksessa tutkitaan eri tavoin, miten olemme oppineet ja tottuneet toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat kukin omalta osaltaan ja omalla tavallaan tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, jossa tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden.

Peruskäsitteiden ja teorian lisäksi RVO-koulutukseen kuuluu paljon roolipelejä, pari- ja ryhmäharjoituksia, keskustelua ja oman elämän kokemusten jakamista. Koulutuksen aikana pidetään oppimispäiväkirjaa. Kurssin päätteeksi tehdään oppimistyö itse valitusta aiheesta.

RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin

Ymmärtää paremmin itseä ja muita:

 • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 • tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään:

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti:

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan:

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta
RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Pin It on Pinterest