Sisältö

Koulutuksen sisältö

Aloitamme lähipäivät 2–18 lyhyellä hiljentymisellä eli mieleenpalauttamisella sekä yhteyskierroksella. Ensimmäisenä päivänä sen jälkeen puramme välitehtävät ja toisena päivänä käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta. Päivän päätteeksi pidämme loppukierroksen.

Kaikkien lähipäivien väleissä saavat opiskelijat välitehtäviä. Niiden tekeminen tukee oppimista ja ne kuuluvat koko RVO-koulutuksen opintoihin tärkeänä osana. Todistuksen saaminen edellyttää sitä, että kaikki välitehtävät on tehty ja kaikkiin lähipäiviin on osallistuttu sekä oppimistyö on esitetty ryhmälle. Annamme todistuksen siinäkin tapauksessa, että opiskelija on ollut poissa yhden lähiopetuspäivän. Jos opiskelija sairastuu eikä pääse oman ryhmänsä lähipäiviin, niin hän voi käydä paikkaamassa sen muiden kaupunkien koulutuksissa.

Toisen tapaamisen lopuksi opiskelijat jaetaan empatiapareiksi tai -ryhmiksi sekä empatiaperheiksi, jotka harjoittelevat empaattista kuuntelemista tapaamisten välillä. Opiskelijat raportoivat empatiapari – ja -perhetapaamisten toteutumisen välitehtävissään.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirja on opiskelijan yksityinen dokumentti, johon hän reflektoi omaa oppimispolkuaan omassa tahdissaan – jotkut kirjoittavat sitä viikottain ja jotkut vain kerran kuussa. Oppimispäiväkirjan otteita pyydämme jakamaan osana jokaista välitehtävää.

Lähipäivinä teemme empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia. Mukana on aina myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Kunkin päivän uudet aiheet näet lähipäivien kuvauksista. Aiemmin opittuja aiheita syvennetään ja kerrataan tarvittaessa.

Koulutuksen päätteeksi jokainen opiskelija tekee oman oppimistyön. Siinä kukin soveltaa NVC-taitoja omassa elämässään valitsemallaan tavalla.

Lue jo nyt myös sivumme RVO-koulutuksen jälkeen!

HUOM! Lähipäivät 1–2 (3-päiväisissä koulutuksissa lähipäivät 1-3) muodostavat rakentavan vuorovaikutuksen perusteet -kokonaisuuden, jonka voi käydä erillisenä koulutuksena ainoastaan pääkaupunkiseudulla, ellei siitä eri kaupunkien aikataulujen kohdalla erikseen mainita. Jos perusteiden jälkeen sitoudut käymään koko rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen, lähipäivät 1–3 olet siis jo suorittanut ja voit tulla mukaan johonkin toiseen Helsingissä alkavaan ryhmään. Mainitse tuolloin jo ilmoittautuessasi, että olet jo suorittanut joko 2- tai 3-päiväisen koulutuksen.

Ote RVO-todistuksesta: “Koulutuksessa perehdyttiin Nonviolent Communication™ -prosessin filosofiaan, perusteisiin ja käytäntöön luentojen, harjoitusten, ryhmätöiden, roolipelien sekä välitehtävien avulla. Koulutus sisälsi 18 opetuspäivää sekä tapaamisten välillä ennakko- ja välitehtäviä sekä pari- ja ryhmätapaamisia, yhteensä 35 opintopistettä. Oppikirjoina koulutuksessa käytimme Rakentavaa ja myötäelävää vuorovaikutusta (Marshall B. Rosenberg) sekä Sovittelun taitoa (Liv Larsson). Koulutuksen päätteeksi osallistujat tekivät myös yksilölliset oppimistyöt NVC-taitojen soveltamisesta omassa elämässään.”

Lähipäivä 1 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen

Lähipäivä 2 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset

Lähipäivä 3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet 3-päiväisissä koulutuksissa)

 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen
 • Empaattisen kuuntelemisen harjoituksia
 • Jako empatiapareihin ja -perheisiin, jotka tapaavat lähipäivien välillä.

Lähipäivä 4

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta

Lähipäivä 5

 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus

Lähipäivä 6

 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivät 7-8

 • Kyynisyys
 • Viha
 • Pelko
 • Suru
 • Kiitollisuus

Lähipäivät 9-10

 • Häpeä
 • Syyllisyys
 • Anteeksi pyytäminen

Lähipäivät 11-12

 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • Syvät sakaaliuskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteessa

Lähipäivät 13–14

 • Sovittelu
 • Oppimistöiden ideointia

Lähipäivät 15-16

 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat
 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut

Lähipäivä 17–18

 • Oppimistöiden katselmus
 • Loppujuhlat

Koulutuspäivien aikana syvennytään mainittuihin teemoihin myös erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Lisäksi koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikottain. 

RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Pin It on Pinterest