Tilauskoulutukset yrityksille ja yhteisöille

Etusivu » Koulutukset » Tilauskoulutukset yrityksille ja yhteisöille

Tilauskoulutukset yrityksille ja yhteisöille

Savanna ConneXions Oy järjestää yrityksille ja muille yhteisöille yksilöllisesti suunniteltuja vuorovaikutuskoulutuksia muutaman tunnin luennoista hyvinvointipäiviin ja parivuotisiin työyhteisövalmennuksiin. Asiakkaitamme ovat olleet mm. lukuisat yritykset, järjestöt ja ammattiliitot, sairaalat, lastensuojelu, päiväkodit, koulut, yliopistot, muut oppilaitokset sekä poliisi, rikosseuraamusvirasto ja sovittelutoimistot.

Koulutuksemme perustuvat Marshall Rosenbergin kehittämään Nonviolent Communication (NVC) -filosofiaan. Koulutuskielinä ovat tarvittaessa myös ruotsi ja englanti.

Suunnitellaan yhdessä, millainen luento, valmennus tai muu tapahtuma parhaiten vastaisi sinun yhteisösi tarpeita!

Hanna Savanna, NVC-kouluttaja, CNVC Certified Trainer, rakentava vuorovaikutus, työnohjaus, konfliktit työyhteisössä

Mitä hyötyä rakentavasta vuorovaikutuksesta on yrityksille?

Selkeä kommunikointi ja toimiva vuorovaikutus ovat tärkeitä yritysten menestystekijöitä. Jos yrityksillä on vaikeuksia saavuttaa tavoitteensa aikataulussa, taustalta löytyy usein keskinäisen viestinnän ja yhteistyön ongelmia.

Rakentavan vuorovaikutuksen sovellusalueita:

 • Tiimin sisäisen yhteistyön kehittäminen
 • Alaisten johtaminen ja motivoiminen sekä saavutusten huomioiminen
 • Suoritusten arviointi, palautteen antaminen ja kehityskeskustelut
 • Työtehtävien priorisointi ja yksinkertaistaminen
 • Tyytymättömän alaisen tai esimiehen kuunteleminen
 • Ristiriitojen selvittäminen
 • Kokouksiin valmistautuminen ja osallistuminen
 • Suhteiden rakentaminen asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa
 • Laadukkaan asiakaspalvelun tuottaminen
 • Sopimus- ja myyntineuvottelut
 • Organisaatiomuutosten toteuttaminen
 • Yrityskulttuurin muuttaminen
RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Sopisiko luento työhyvinvointipäiväänne?

Jos yrityksesi tai yhteisösi tarpeisiin sopii muutama luento tai lyhyt tietoisku, voimme miettiä yhdessä, mikä aihe olisi juuri nyt teille ajankohtainen ja tilaisuuteen sopiva. Olemme pitäneet luentoja esimerkiksi yritysten työhyvinvointipäivissä.

NVC:n perusteita käsittelevien luentojen aiheita:

 • Nonviolent Communication – tausta ja tavoite
 • Ihmiskäsitys ajattelumme taustalla
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • NVC-prosessi: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Empaattinen kuunteleminen, kuulluksi tuleminen ja empatia itselle
 • Haasteellisen viestin vastaanottaminen
 • Jämäkkyys: ein sanominen ja kuuleminen
 • Keskeyttäminen rakentavasti
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Sovittelijan työkalupakki
 • Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja pyytäminen
Hanna Savanna, NVC-kouluttaja, CNVC Certified Trainer, rakentava vuorovaikutus, työnohjaus, konfliktit työyhteisössä

Mitä työyhteisövalmennuksessa tapahtuu?

Olemme saaneet paljon kiitosta työyhteisövalmennusten huolellisesta suunnittelusta.

Suunnitteluprosessi etenee usein näin:

 • Poimimme mahdollisesta työilmapiiritutkimuksesta ajankohtaisia aiheita, joissa työyhteisö kenties kaipaisi oppia.
 • Kuuntelemme ajatuksianne yhteisön haasteista. Ovatko ongelmana poissaolot, alisuoriutuminen työtehtävissä tai työuupumus? Onko jokin muu asia, jossa haluaisitte tukea yhteisön jäseniä? Vaikuttaako yhteisön toimintaan tällä hetkellä jokin konflikti, jota voisi selvittää sovittelun avulla?
 • Voimme tehdä ryhmän kanssa ennakkotehtävän, jossa pyydämme kuvailemaan haasteellisia vuorovaikutustilanteita.
 • Voimme tehdä kartoituksen työntekijöiden viihtyvyydestä ja motivoituneisuudesta.
 • Laadimme näiden tietojen perusteella yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman ja sisältöehdotuksen.

Pidemmissä valmennuksissa perustamme usein ohjausryhmän, jossa on kouluttajien lisäksi esimiehiä, hyvinvointihenkilöstöä ja työntekijöiden edustajia. Ohjausryhmä kokoontuu kunkin koulutuksen jälkeen, käy läpi edelliset koulutuspäivät ja suunnittelee seuraavia. Näin asiakkaamme pääsevät vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja toimintaan koko prosessin ajan.

  RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

  Pin It on Pinterest