Mitä on NVC?

Etusivu » Mitä on NVC?

NVC on yhteyttä rakentava prosessi

Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa. Kattojärjestönä toimii Rosenbergin perustama The Center for Nonviolent Communication (CNVC), joka sertifioi kansainväliset kouluttajat.

NVC-filosofia perustuu siihen, että halu ja kyky empatiaan ja myötäelämiseen on ihmisille luontainen. Kaikki, mitä tarvitsemme, on siis oikeastaan jo olemassa meissä – meidän ei tarvitse opetella mitään kikkoja tai temppuja. Pohjimmiltaan NVC:n opiskelu on tilaisuus harjoitella sellaista asennetta, ajattelua ja puhetta, jolla rakennamme uudelleen yhteyden omaan myötätuntoiseen ytimeemme ja opimme antamaan empatiaa sekä itsellemme että muille.

Seuraavassa on lyhyt esittely NVC-filosofian perusteista. Jos haluat enemmän tietoa ja käytännön esimerkkejä, voit ostaa Marshall Rosenbergin kirjan Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus verkkokaupasta. Kirjaa käytetään myös RVO-koulutuksessa.

Marshall Rosenberg, Marshall B. Rosenberg, NVC-kouluttaja, NVC

Kaikilla ihmisillä on samat yleisinhimilliset tarpeet

Tarpeet ovat ikään kuin yhteinen kieli, jota kaikki ymmärtävät. Jokainen tietää, miltä tuntuu tarvita ravintoa, lohtua, yhteisymmärrystä, hyväksyntää tai toivoa. Siksi tarpeiden tasolla syntyy helpommin syvä yhteys, joka perustuu muuhun kuin pelkkään älylliseen ymmärtämiseen. Voisi sanoa, että tarpeiden kautta avautuu suora yhteys sydämestä sydämeen.

Kun ymmärrämme, minkä tarpeen vuoksi toinen toimii niin kuin toimii, voimme tuntea häntä kohtaan aitoa myötätuntoa. Silloin meille kaikille yhteinen tarve edistää toistemme hyvinvointia voi päästä esiin, ja meidän on helpompi ottaa toisen tarpeet huomioon.

RVO-koulutuksen alussa tutustutaan yhden A4-arkin mittaiseen tarvelistaan, ja moni hätkähtää: onko tarpeita tosiaan näin paljon? Monet niistä saattavat tuntua itselle täysin vierailta. Ehkä olemme kokeneet menetyksiä, joiden yhteydessä suremisen tarpeelle ei ole ollut tilaa, ja se on painunut jonnekin syvälle mielen pohjaan. Ehkä meille on kertynyt niin paljon tehtävää ja suoritettavaa, että emme enää tavoita levon tarvetta. NVC-prosessin opiskelu alkaakin usein omien tarpeiden tiedostamisella, tunnistamisella ja hyväksymisellä eli itse-empatialla.

RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Kaikki, mitä ihminen tekee, on yritys tyydyttää jotain tarvetta

Tarpeet ovat ihmisen liikkeellepaneva voima. Vaikka tarpeet ovat yleisinhimillisiä, toisten tarpeiden ymmärtämistä voi mutkistaa se, että tiettyyn tilanteeseen liittyy eri ihmisillä eri tarpeita. Esimerkiksi myrskyävällä merellä purjehtiminen saattaa olla jollekin miellyttävää, koska se tyydyttää hänen seikkailun tarvettaan, toiselle se taas on epämiellyttävää, koska hänen turvan tarpeensa ei tyydyty, ja kolmannelle se voi olla näitä molempia samanaikaisesti.

Eri ihmisillä on erilaisia tapoja eli strategioita, joilla he yrittävät tyydyttää jotain tarvetta. Joskus saatamme sitkeästi turvautua strategiaan, joka ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla tai joka aiheuttaa meille jopa haittaa. Suklaan syöminen, tupakointi tai alkoholinkäyttö voivat olla strategioita vaikkapa ilon, vaihtelun, rentoutumisen, nautinnon ja lohdun tarpeen tyydyttämiseksi.

Omia tarpeita saattaa olla hankala tunnistaa tai pukea sanoiksi. Saatamme ilmaista niitä tavoilla, joita toisten ei ole helppo kuunnella tai ymmärtää, ja tilanne uhkaa ajautua konfliktiin. Silloin yhteyttä voi edistää empaattinen kuunteleminen, jossa keskitymme koko sydämestämme ymmärtämään toisen tarpeita ja autamme häntä tiedostamaan niitä esittämällä empaattisia arvauksia. Ja kun toinen kokee, että hänen tarpeensa tulevat kuulluksi, tilanne, joka oli hyvää vauhtia menossa kohti konfliktia, saattaakin laueta äkkiä. Sellainen hetki voi tuntua taianomaiselta. Empaattisesti kuulluksi tuleminen on voimakas ja eheyttävä kokemus.

NVC-filosofiassa ajatellaan, että eri ihmisten tarpeet eivät ole ristiriidassa. Tärkeää on paneutua ajan kanssa kaikkien osapuolten tarpeiden selvittämiseen ja miettiä sen jälkeen sellainen toimintatapa, jossa kaikkien tarpeet otetaan huomioon.

RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Tunteet kertovat, milloin jokin tarve on tyydyttynyt tai jäänyt tyydyttymättä

Tunteet ovat signaaleja, jotka viestivät meille omista tarpeistamme. Moni ilahtuu, kun ystävä tuo tuliaisiksi ihanasti tuoksuvan kukkakimpun, koska huomioiduksi tulemisen tarve tyydyttyy. Tuoksuallergikko sen sijaan saattaa pettyä: juuri hänen kohdallaan huomioiduksi tulemisen tarve jää tyydyttymättä. NVC-filosofiassa monelle tulee suurena oivalluksena se, että toisten sanat ja teot voivat olla tunteita herättäviä ärsykkeitä, mutta eivät tunteiden aiheuttajia. Se, miten toimimme jonkin tunteen herätessä, ei myöskään ole meistä itsestämme riippumaton väistämätön reaktio, vaan oma valintamme.

NVC-prosessissa tärkeä vaihe on opetella tarpeiden lisäksi tunnistamaan omia tunteitaan ja harjoitella rakentavaa itseilmaisua – sellaista, joka toisen on mahdollisimman helppo ottaa vastaan. RVO-koulutuksessa käytettävä tunnelista on parisivuinen. Moni on listan nähtyään väittänyt, että häneltä ei kyllä löydy kuin kaksi tai korkeintaan kolme eri tunnetta. Koulutuksen aikana ja oman parin kanssa tehtävissä empatiatreeneissä tunnesanavarasto alkaa vähitellen karttua.

RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Jokainen voi ottaa vastuuta tarpeistaan ja pyytää, mitä tarvitsee

Kun tulee tietoisemmaksi omista tarpeistaan, on helpompi ilmaista ne toisille niin, että yhteys säilyy, ja etsiä toimivia keinoja niiden tyydyttämiseksi. NVC-filosofia tarjoaa avuksi yksinkertaisen keinon: kerro tarpeesi avoimesti ja rehellisesti ja pyydä, mitä tarvitset. RVO-koulutuksissa monelle on suuri yllätys huomata, miten paljon harjoittelua tämän helpolta kuulostavan ohjeen toteuttamiseen tarvitaan. Olemme usein oppineet ajattelemaan, että pyyntö on itse asiassa vaatimus ja että meillä ei ole oikeutta esittää toisille vaatimuksia.

NVC-prosessissa harjoitellaan esittämään pyyntö neljänä askeleena, jotka ovat havainto, tunne, tarve ja pyyntö. RVO-koulutuksessa käytetään usein lyhennettä HTTP. Kun haluaa pyytää toiselta jotain, mikä tyydyttäisi omia tarpeita, ensimmäinen askel on kertoa puhdas havainto tuomitsematta, arvioimatta tai tulkitsematta. Havainnon kertominen on koulutuksissa ja yleisöluennoilla osoittautunut yllättävän vaikeaksi tehtäväksi – olemme niin tottuneita tekemään toisten toiminnasta tulkintoja hyvin nopeasti. Toinen askel on kertoa tunne, joka tästä havainnosta herää, ja sitten tarve, joka tunteen takana on. Sen jälkeen on tarkan konkreettisen pyynnön vuoro.

Esimerkki HTTP:n soveltamisesta voisi mennä vaikkapa näin: Kun näen mutaiset tallikenkäsi eteisen matolla (HAVAINTO), niin minua ärsyttää (TUNNE), koska minulle on tärkeää luottaa, että meidän välisistä sopimuksista pidetään kiinni (TARVE). Sopisiko sinulle mennä siivoamaan kenkäsi ja eteisen lattia ennen kuin istut ruokapöytään? (PYYNTÖ). Tämän jälkeen voi seurata keskustelu, jossa toinen kertoo, mitä pyyntö hänessä herättää ja millaisten tarpeiden seurauksena hän jätti kenkänsä matolle. Ehkä hän kertoo uppoutuneensa tallitöihin tuntikausiksi niin, että syöminen ja juominen unohtui, ja nyt on niin hirveä nälkä ja jano, että yhteinen sopimus likaisten kenkien jättämisestä ulos ei tullut mieleen. Kun pyynnön esittäjä kuulee, minkä tarpeen takia sopimus unohtui, hänelle saattaakin sopia, että kengät siivotaan pois vasta ruokailun jälkeen.

RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Pin It on Pinterest