Muut palvelut

Etusivu » Muut palvelut

Muut palvelut

Koulutusten lisäksi Savanna ConneXions Oy tarjoaa NVC-prosessiin perustuvia muita palveluita, joita ovat työnohjaussovittelu ja tukihenkilöpalvelu. Ne soveltuvat sekä työ- ja muille yhteisöille että yksityishenkilöille. Palveluiden väliset rajat eivät ole ehdottomia: kaikkia voidaan yhdistellä joustavasti sen mukaan, mikä parhaiten edistää tilanteen rakentavaa selvittämistä.

Olemme tukeneet asiakkaita rakentavan vuorovaikutuksen keinoin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työpaikoilla, kouluissa, lastensuojelussa, päiväkodeissa, perheissä sekä naapuri- ja ystäväpiireissä.

NVC-filosofia on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi selvittää hyvinkin haasteellisia tilanteita kestävällä tavalla. Sinun ei kuitenkaan tarvitse odottaa, että tilanne ajautuu vakavaan kriisiin – meihin voi ottaa yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä, ja yhdessä voimme miettiä, millainen apu parhaiten palvelisi työyhteisösi tilannetta tai sinun omaa tilannettasi.

Aloitamme tilanteessa kuin tilanteessa aina eri osapuolten tarpeiden kuulemisella. Sen pohjalta autamme asiakasta löytämään ratkaisun, jossa kaikkien osapuolten tarpeet huomioidaan.

Hanna Savanna, NVC-kouluttaja, CNVC Certified Trainer, rakentava vuorovaikutus, työnohjaus, konfliktit työyhteisössä

Pin It on Pinterest