Sovittelu työyhteisöille ja yksityishenkilöille

Etusivu » Muut palvelut » Sovittelu työyhteisöille ja yksityishenkilöille

Sovittelu työyhteisöille ja yksityishenkilöille

Tarjoamme tarvittaessa myös sovittelua konkreettisena työkaluna konfliktien käsittelemiseen. Sitä voidaan käyttää, jos osapuolten välinen yhteys on jostain syystä katkennut tai päätynyt konfliktiin. Tavoitteenamme on tällöin auttaa osapuolia rakentamaan yhteys uudelleen.

Sovittelussa kuunnellaan kaikkia tilanteen osapuolia. Sen jälkeen yhteisen ratkaisun etsiminen voi alkaa puhtaalta pöydältä. Savanna ConneXionsin tarjoama sovittelu pohjautuu NVC-prosessiin. Se tarkoittaa, että keskiössä ovat osapuolten tunteet ja tarpeet.

Näin sovittelu etenee:

  • Sovittelija tapaa kutakin osapuolta erikseen ja kuuntelee empaattisesti, millaisia tunteita ja tarpeita tilanne on herättänyt. Empaattinen kuunteleminen tarkoittaa, että sovittelija kuuntelee osapuolta, kertoo tälle omin sanoin, mitä on kuullut tämän sanovan, ja esittää arvauksia siitä, millaisia tarpeita osapuolella voi olla.
  • Osapuoli kertoo sovittelijalle, onko arvauksesta samaa mieltä.
  • Keskustelua jatketaan, kunnes osapuoli on kertonut sovittelijalle kaikki tilanteeseen liittyvät tunteet ja tarpeet, jotka haluaa kertoa, ja on vakuuttunut siitä, että on tullut ymmärretyksi.
  • Keskustelun pohjalta sovittelija ja osapuoli muotoilevat yhdessä viestin, jonka sovittelija välittää toiselle osapuolelle tavatessaan tämän.

Erillistapaamisten tarkoitus on varmistaa, että kaikki osapuolet saavat tilaisuuden tulla riittävästi kuulluiksi. Sen jälkeen yhteisissä sovittelutapaamisissa päästään tehokkaasti rakentamaan yhteyttä uudelleen. Yhteisten tapaamisten määrä vaihtelee tilanteen mukaan. Joskus yksikin kerta voi riittää, joskus taas on tarpeen jatkaa vaikkapa kolme kertaa.

Kuulostaako sovittelu sinun tarpeisiisi sopivalta palvelulta?

NVC, Nonviolent Communication, sovittelu, NVC-sovittelu, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, konfliktien käsittely, ristiriitojen ratkaisu

Pin It on Pinterest