Palautetta

Etusivu » Palautetta

Palautetta

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajilta

Näissä Youtube-videoissa Savanna ConneXions Oy:n RVO®-koulutuksen käyneet kertovat, miten rakentavan vuorovaikutuksen taidot näkyvät heidän arjessaan.

Opettajan ammatissa yritän ymmärtää kaikkia oppilaita ja heidän käyttäytymistään, jotta voisin mahdollisimman hyvin tukea jokaisen oppimista. NVC antaa tähän konkreettiset työkalut ja auttaa minua näkemään oppilaan tarpeita myös väkivaltaisen ja häiritsevän käyttäytymisen takana.

Ida Hummelstedt

tohtorikoulutettava

Mikä mieletön matka tämä koulutus onkaan ollut. Hanna ja Eeva ovat yhdessä kurssilaisten kanssa luoneet turvallisen, hyväksyvän, arvostavan ja luonnollisen ympäristön opiskella ja kasvaa ihmisenä ja ihmiseksi. Ah, mikä kokemus tällä ihmiseksi kasvamisen tiellä! Tunteiden ilmaiseminen, tarpeista huolehtiminen, aito kohtaaminen, kuulumisten ja kokemusten kertominen ja näiden jakaminen luovat luottamusta ja merkityksellisyyttä elämään sekä keskinäiseen yhteyteemme. On jotenkin tavattoman kaunista huomata, että elämä tapahtuu ja tulee väliin mitä kummallisimmissakin tilanteissa. Minua kiehtoo ajatus, että elämä on täynnä valintoja. Voimme valita miten ajattelemme, toimimme ja etenkin sen, miten suhtaudumme asioihin. Se on taitaakin olla ainoa asia, johon voimme todella ja oikeasti vaikuttaa.

Leena Vaaraniemi

erityisopettaja ja oman elämänsä sankari

Hannan ja Saran koulutuksissa ei pelkästään opita NVC-prosessia, vaan eletään sitä. Suosittelen lämpimästi!

Sari Pekki

HR Specialist

Miellyttävä tila, joka mahdollisti monia tarpeita. Tunnelma oli avoin ja hyväksyvä, virisi usko ja luottamus siihen, että uskaltaa olla oma itsensä ja puhua henkilökohtaisistakin asioista. Koin, että ryhmässä sai olla levollisin mielin, koska ohjaajat huolehtivat siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja omalla esimerkilläänkin näyttivät, miten kaikki tarpeet on ok.

Anne Mäkelä

sosionomi (AMK)

Kiitos Hanna siitä, miten huolehdit omista tarpeistasi, ja näytät mallia, miten voi luottaa siihen, että muut kantavat vastuun omista tunteistaan ja pyytävät, jos tarvitsevat jotain. Siinä minulle on vielä paljon harjoiteltavaa. Olet esikuva! Ja kiitos avoimuudestasi omien elämänkokemustesi kanssa. Sekä tavastasi näyttää tunteita, ja samalla pystyä kääntämään momentit huumoriksi. Kiitos paljon!

Iina Sohlo

luokanopettaja

Sydämelliset, ammattitaitoiset ohjaajat. Turvallinen ilmapiiri, jossa oli hyvä olla ja joka rohkaisi heittäytymään harjoituksiin, harjoittelemaan rakentavaa vuorovaikutusta.

Anne Kekäläinen

lastentarhanopettaja, tunnetaito-ohjaaja

RVO-koulutus on avannut uusia näköaloja oman toimintani tukemiseen, tunteiden sanoittamiseen ja pohdintaan. Se on tuonut työkaluja tukea toista, ratkaista ongelmatilanteita ja ylipäätään ymmärtää niitä. Opittavaa on vielä paljon, mutta matka on ihanasti alkanut! Meillä opiskelijoilla oli vahva tuki kouluttajilta. Hannat ja Elisa kera vierailevien kouluttajien tekivät kaikkensa, että me opiskelijat saimme opinnoista mahdollisimman paljon ja tämä toteutui myös lähipäivien välissä. Heidän kokemuksensa ja osaamisensa sekä välitön, avoin, herkkä, asiantunteva ja lämmin otteensa loi luottamusta ja lisäsi oppimista. Olen iloinen, että valitsin tämän koulutuksen.

Virpi Lilja

rehtori, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian johtaja

Olin haaveillut koulutuksesta jo vuosia ja nyt vihdoin tuli mahdollisuus! Koulutus vastasi odotuksia ja jopa ylitti ne. Sen lisäksi että opin rakentavaa vuorovaikutusta, opin kohtaamaan itseni ja toiset ihmiset paljon syvemmin ja aidommin kuin ennen, niissä vaikeissakin hetkissä. Kouluttajien aitous ja läsnäolo sekä Lapin luonto ympärillä loi turvaa ja inspiroi. Koulutuspäivista tuli kuukauden kohokohta! Sain paljon työkaluja, joita voin hyödyntää ihan jokaisella elämäni osa-alueella ja joiden vaikutus näkyy elämässäni jo nyt. Suosittelen lämpimästi!

Anne-Maria Palosaari

yrittäjä (Tunnepolulla) , lähihoitaja

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutus on auttanut minua kehittymään omassa työssäni tehdessäni uudelleensijoittumisvalmennuksia. Osaan kuunnella eri tavalla, heijastaa kuulemaani ja rakentaa luottamusta, auttaa ihmisiä löytämään omat kyvykkyytensä. Kykyni kohdata ihmisiä on herkistynyt ja omat voimavarani vahvistuneet. Vaikutus tuntuu luonnollisesti elämän muillakin alueilla, ei vain työelämässä.

Helvi Mustonen

uravalmentaja, AS3

Koulutus antoi elämääni upeita taitoja sekä perheemme, parisuhteeni että työni suhteen! Tällaisia taitoja kannattaisi harjoitella jo paljon aiemminkin elämän varrella! Sain sekä kouluttajilta, ryhmäläisiltä ja empatiapariltani tarpeellista ja merkityksellistä tukea omaan kehittymiseeni. Suosittelen lämpimästi.

Tytti Laine

yrittäjä, toimitusjohtaja

NVC-prosessi on tarjonnut minulle yksinkertaisen ja armollisen tavan ymmärtää, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, niin itsessäni kuin toisissa. Kurssin myötä löysin polun kohti empaattisempaa olemista ja vuorovaikutusta. Muutos lähtee itsestä.

Juho Honkasilta

kasvatustieteen tohtori

Yrityksiltä ja yhteisöiltä

Savanna ConneXions järjesti useita rakentavan vuorovaikutuksen luentoja yritysasiakkaamme työhyvinvointipäivillä. Yhteistyö Hanna Savannan kanssa oli toimivaa ja hän otti hyvin huomioon kohderyhmän. Luennot saivat erinomaisen vastaanoton ja moni kokikin, että he voivat hyödyntää luennoilla opittuja taitoja sekä töissä että vapaa-ajalla.

Joonas Bergström

yksikönpäällikkö, Fressi Yrityspalvelut

Monet Ihminen tavattavissa -terapeutit ovat osallistuneet Savanna ConneXionsin järjestämiin RVO-koulutuksiin ammatillisena täydennyskoulutuksena ja olen kuullut pelkkää positiivista palautetta. Hanna Savannan koulutukset meillä ovat mielestäni olleet selkeästi jäsentyneitä ja samalla myös toimivan luovasti interaktiivisia. Hän osaa upeasti hyödyntää “tässä-ja-nyt” -tilanteita. Hänellä on taito samanaikaisesti haastaa ja tukea, ja hänen suorasta, persoonallisesta ammattilaisuudestaan on tykätty. Hanna vaikuttaa aidosti välittävän koulutettavistaan.

Mathias Hellsten

Ihminen tavattavissa -ohjelman koulutusjohtaja, psykologi

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto on järjestänyt Hanna Savannan kanssa NVC-koulutuksia useiden vuosien ajan. Oulun seudulla on iso joukko NVC-taitajia peruskurssin käyneistä ohjaajiin saakka. Harva koulutus menee niin ihon alle kuin NVC-koulutukset tekevät. Opiskelijapalautteet ovat aina olleet näin järjestäjän näkökulmasta antoisaa luettavaa. Osallistujat ovat kasvaneet täyteen mittaansa, puhjenneet kukkaan. Rakentava vuorovaikutus ei ole vain yksi uusi kikka-kolmonen, jota voi omassa ammatissa hyödyntää, vaan tapa elää ja nähdä maailmaa.

Eija Raatikainen

koulutussuunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Elisa Makkonen piti 20 hengen ryhmällemme erinomaisen koulutuksen, josta jäi osallistujille paljon käytännön työkaluja. Kouluttaja oli erittäin asiantunteva ja hyvin valmistautunut. Koulutuksen rakenne toimi hyvin, kun välissä oli parikeskusteluja ym. osallistamista, esiintyminen oli itsevarmaa ja yleisö otettiin hyvin huomioon. Suosittelen lämpimästi Savanna ConneXionsin koulutuksia. 

Karla Nieminen

toimitusjohtaja Jäänmurtajat Oy

Hanna Savanna antoi yhdistyksellemme ihanan haastattelun aiheesta Rakentava vuorovaikutus perheessä. Haastattelu oli havainnollinen ja tuki hienosti teemaviikkomme aihetta. Oli ilo tehdä yhteistyötä ja huomata, miten samanlaiset tavoitteet Savanna ConneXionsilla ja Kiintymysvanhemmuusperheet ry:llä on rakentavan vuorovaikutuksen suhteen. 

Annika Rintamäki

hallituksen sihteeri, Kiintymysvanhemmuusperheet ry

Savanna ConneXions Oy toteutti vuonna 2014 Espoon kaupungin sivistystoimelle koulutustilaisuuden: Epäasiallisen kohtelun käsitteleminen ja siihen vastaaminen. Koulutus sai osallistujilta erinomaiset palautteet. Erityisesti pidettiin kouluttajan tuomista työkaluista haastaviin tilanteisiin ja niiden liittämisestä elävään elämään. Ilahduttavaa oli havaita, että osallistujat olivat innostuneita ja rohkaistuneita kokeilemaan saamiaan oppeja myös käytännön tilanteissa. Suosittelen Savanna ConneXionsia vastaavanlaisten valmennusten toteuttajaksi.

Juhani Grönqvist

Erityissuunnittelija / työhyvinvointi / Sivistystoimi / Esikunta / Henkilöstöyksikkö, Espoon kaupunki

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tuonut paljon laadullista sisältöä varhaiskasvatustyöhömme päiväkodissamme. Asioiden ymmärtäminen, mikä voi olla takana siinä miten ihmiset käyttäytyvät (niin pienet kuin isot) auttaa meitä arjen työssä. Olemme saaneet konkreettisia työkaluja asioiden selvittämiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kuten esim. konflikteissa.

NVC-pohjaisella työyhteisövalmennuksella on ollut merkittävä vaikutus työyhteisömme hyvinvointiin ja tätä kautta työssä jaksamiseen ja palvelun laadun parantumiseen. Yhteisöllisyys ja yhteistyö on lisääntynyt, millä on ollut suuri merkitys arjen jokapäiväisessä työssä ja meneillään olevassa muutoksen myllerryksessä.

Toimintamme arviointiin työyhteisövalmennuksella on ollut merkittävä vaikutus; miksi toimimme kuten toimimme, palautteen anto, jne. Tällä kaikella on suora vaikutus varhaiskasvatuksemme laatuun.

Esimiehenä olen saanut konkreettisia työkaluja lähiesimiestyöhön kuten esim. konfliktien selvittämiseen, palautteen antamiseen, kehityskeskusteluihin, toiminnan kehittämiseen sekä kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin.

Ammatillinen osaaminen (ja osaamisen tiedostaminen) on lisääntynyt meillä kaikilla työyhteisövalmennukseen osallistuneilla.

Sari Alahäivälä

päiväkodinjohtaja, Oulu

Pin It on Pinterest