The Center for Nonviolent Communication

Etusivu » The Center for Nonviolent Communication

The Center for Nonviolent Communication™

The Center for Nonviolent Communication (CNVC)™ on Marshall Rosenbergin perustama kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa kansainvälisiä koulutuksia (International Intensive Training, IIT) ja myöntää sertifiointiprosessin hyväksytysti suorittaneille kouluttajille ‘CNVC Certified NVC Trainer’ -nimikkeen.

Marshall Rosenberg, Marshall B. Rosenberg, NVC-kouluttaja, Hanna Savanna, NVC

CNVC:n sertifiointiprosessi

CNVC:n sertifiointiprosessissa on kuusi vaihetta: ennakkorekisteröityminen, rekisteröityminen, omatoiminen kouluttautuminen 3–5 vuoden ajan, ydinarviointi, arviointi ja sertifiointi. Omatoimisen kouluttautumisen aikana osallistuja

 • lujittaa ja laajentaa ymmärrystään NVC-filosofiasta, erityisesti NVC:n yhteiskunnallisesta ja henkisestä ulottuvuudesta, ja osallistuu aktiivisesti NVC-yhteisöön
 • perehtyy syvällisesti NVC-prosessiin ja hankkii ammattimaiset opetustaidot
 • hankkii vähintään vuoden kokemuksen NVC:n opettamisesta, valmennuskokemusta vähintään kolmen sertifioidun NVC-kouluttajan kanssa sekä osallistuu vähintään 50 koulutuspäivään.

CNVC:n pyynnöt sertifioimattomille kouluttajille

CNVC toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikkien panoksen NVC-prosessin tunnetuksi tekemisessä. ’CNVC Certified NVC Trainer’ -nimikettä voivat käyttää vain sertifiointiprosessin hyväksytysti suorittaneet kouluttajat. Jos sinulla ei ole CNVC:n myöntämää sertifiointia, CNVC toivoo sinun omissa koulutuksissasi selventävän, että jaettu tieto perustuu omaan ymmärrykseesi ja kokemukseesi NVC:stä.

CNVC esittää sertifioimattomille kouluttajille seuraavat pyynnöt:

 • Voit itse valita työtäsi parhaiten kuvaavan tehtävänimikkeen. Sekaannusten välttämiseksi älä käytä nimikkeessä ‘NVC’-termiä.
 • Kerro osallistujille, että koulutus perustuu Marshall Rosenbergin kehittämään NVC-prosessiin.
 • Kerro osallistujille, että et itse ole CNVC:n sertifioima NVC-kouluttaja.
 • Kun pidät työpajoja tai harjoitusryhmiä, älä käytä CNVC:n tavaramerkillä suojattuja termejä tai logoa tapahtumien nimissä, oheismateriaalien otsikoissa tai alaotsikoissa. Oheismateriaaleja ovat esimerkiksi käyntikortit, koulutusmateriaalit, esitteet, sähköpostiosoitteet ja verkkosivujen domain-nimet. Oheismateriaalien leipätekstissä voit kuitenkin vapaasti käyttää suojattuja termejä.
 • Kun käytät CNVC:n suojattuja termejä tai logoa oheismateriaalien leipätekstissä, kerro niiden yhteydessä paikallisista NVC-organisaatioista ja Suomessa toimivista sertifioiduista kouluttajista ja mainitse CNVC:n yhteystiedot (www.cnvc.org).
 • Kun käytät CNVC:n suojattuja termejä tekstissä, korosta ne esimerkiksi kursivoiden.

CNVC:n tavaramerkillä suojatut termit:

 • NONVIOLENT COMMUNICATION: A LANGUAGE OF LIFE™
 • THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION™
 • CNVC™
 • CNVC:n virallinen logo
Marshall Rosenberg, Marshall B. Rosenberg, NVC-kouluttaja, NVC

Pin It on Pinterest