Visio ja missio

Etusivu » Visio ja missio

Visio

Savanna ConneXions Oy on yksityinen yritys, joka

 • tukee Nonviolent Communication (NVC)  ‑prosessin oppimista ja opettamista
 • auttaa ihmisiä sekä sisäisten että ihmisten välisten ristiriitojen käsittelyssä.

Savanna ConneXionsin visio noudattelee kansainvälisen The Center for Nonviolent Communication (CNCV) -järjestön tavoitteita.

CNVC:n tavoitteena on maailma, jossa

 • jokaisen ihmisen universaaleja tarpeita arvostetaan
 • ihmiset harjoittavat itse-empatiaa säännöllisesti
 • ihmiset haluavat vapaasta tahdostaan edistää toisten hyvinvointia
 • ristiriidat käsitellään rauhanomaisin keinoin
 • talouden, kasvatuksen, terveydenhuollon, oikeuslaitoksen ja lainkäytön sekä kansainvälisen rauhanturvaamisen rakenteita kehitetään tarvelähtöisemmiksi.
RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Missio

Savanna ConneXions Oy:n missiona on

 • soveltaa NVC-prosessia kokonaisvaltaisesti yritystoiminnassa ja henkilökohtaisessa elämässä
 • tehdä yhteistyötä samat arvot jakavien organisaatioiden kanssa
 • tukea ja edistää samat arvot jakavien yhteisöjen kehittämistä
 • tukea NVC:n oppimista järjestämällä rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO®) ‑koulutuksia ja kannustamalla RVO-koulutuksen käyneitä hankkimaan CNVC:n sertifioinnin
 • tukea ja edistää yhteiskunnan muuttamista tarvelähtöisemmäksi
 • ylläpitää kansainvälisiä suhteita NVC-kouluttajiin
 • tuottaa, myydä ja jaella suomenkielistä NVC-materiaalia.
RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Keskeiset toimintatavat

Savanna ConneXions Oy:n keskeisiä toimintatapoja ovat

 • RVO®-koulutusten järjestäminen ympäri Suomea
 • kansainvälisten koulutusten järjestäminen
 • yksilöllisesti suunniteltujen tilauskoulutusten pitäminen yrityksille ja yhteisöille
 • yleisöluentojen ja eri tilaisuuksissa esitettävien tietoiskujen järjestäminen
 • NVC-koulutuksista tiedottaminen
 • erilaisten NVC-projektien edistäminen.
RVO, RVO-koulutus, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, NVC-koulutus, NVC-kurssi, Nonviolent Communication, NVC, vuorovaikutuskoulutus, empatiataidot koulutus, tunnetaidot koulutus, rakentava vuorovaikutus, väkivallaton vuorovaikutus, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Pin It on Pinterest