Savanna ConneXionsin järjestämän rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen on käynyt jo yli 200 ihmistä eri ammattiryhmistä. Tässä juttusarjassa RVO-koulutuksen käyneet kertovat, mitä uutta koulutus on tuonut heidän työhönsä.


NVC opettajan työkalupakissa

Englannin kielen lehtori Lloyd Bethell (RVO 2017) hyödyntää NVC:tä aktiivisesti työssänsä kansainvälisten sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijaryhmien parissa. Hänen tunneillaan empatiaa opitaan käytännönläheisen tunnetyöskentelyn kautta.

Luokkaan astuessaan Lloyd ei koskaan tiedä, mitä seuraava 45-minuuttinen tulee pitämään sisällään – ja juuri se pitää hänen työnsä mielenkiintoisena. 

”Yritän viedä läpi prosesseja, jossa opiskelijat tunnistavat, mitä tunteita ja tarpeita erilaiset tilanteet heissä herättävät ja miksi. Sitä kautta he voivat ymmärtää kokonaisvaltaisemmin myös tulevia asiakkaita ja heidän haasteitaan. Joskus mun tunneilla itketään, joskus huudetaan, joskus nauretaan. Kaikille ihanille tunteille on tilaa.”

Lloyd herättelee oppilaidensa tunnekeskuksia esimerkiksi esittämällä triggeröiviä ilmaisuja, joita he saattavat kohdata asiakastyössään. Niiden avulla harjoitellaan löytämään empatiaa itseä ja toista kohtaan tilanteissa, jotka aiheuttavat yllättävää tunnemyllerrystä. Toinen miehen paljon käyttämä menetelmä on korttipeli, jonka avulla on tarkoitus kuljettaa monikulttuurinen opiskelijaryhmä kulttuurishokin vaiheiden läpi. 

”Ryhmän ensireaktio on yleensä että kivaa, korttipeli. Sitten herää turhautumista ja häpeää: enhän minä ymmärrä tästä mitään. Joko nuo kaikki muut on tyhmiä tai minä olen tyhmä. Pikkuhiljaa pelin edetessä ahdistuksesta alkaa versoa pientä toivoa ja lopulta ymmärrystä. Väillä on hyödyllistä laittaa opiskelijat käymään epämukavuusalueellaan. Palkintona on syvempi ymmärrys itsestä.”

Sovittelijan opit tositoimissa 

Aina ei kuitenkaan tarvita erillisiä jippoja opettavaisten tunteiden esiin nostattamiseksi. Toisinaan syntyvät konfliktitilanteet ovat kultakimpaleita, mehukkaita hetkiä, joissa Lloyd tarttuu epäröimättä NVC-sovittelijan työkalupakkiinsa.

”Kerran syntyi keskustelu, jossa yksi opiskelija huusi, että kaikki juopot pitäisi laittaa vankilaan. Koko muu ryhmä oli ihan järkyttynyt ja ihmetteli, miten sosionomiopiskelija voi sanoa näin. Pian vastaväitteitä rupesikin satelemaan ja luokassa oli aikamoinen meininki. Tilanne tasaantui vasta, kun me käytiin perusteellinen keskustelu, jossa tuli esiin kunkin yksilön taustat ja saatiin lisää ymmärrystä siitä, mitä tunteita ja tarpeita sanojen takana oli.”

Herkullisia, mutta haastavia oppimisen paikkoja on syntynyt myös tilanteissa, joissa kaksi eri alan opetusryhmää sulautetaan yhdeksi. Eräällä sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteisellä kurssilla hämminkiä aiheuttivat kurssilaisten toisistaan poikkeavat työskentelytavat. Taas istuttiin alas ja käytiin läpi, minkälaisten tarpeiden vuoksi kukin suosi juuri tiettyä tapaa toimia ja minkä vuoksi juuri kyseiset tarpeet ovat korostuneet kunkin elämässä. Ahaa-elämys syntyi, kun useampi opiskelija oivalsi, että heidän toimintansa takaa löytyvätkin samat tarpeet – ainoastaan heidän valitsemansa strategiat poikkesivat toisistaan. 

”Se keskustelu meni aika syvälle lapsuudesta opittuihin toimintamalleihin asti. Opiskelijoille syntyi eheyttävä kokemus: kaikki riidan osapuolet voivat tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Ilmapiiri luokassa parani hurjasti. Se oli hyvä opetus siitä, että voi ymmärtää ihmistä, vaikka ei aina välttämättä olisi samaa mieltä toimintatavasta, jonka hän on valinnut. ”

Monille opiskelijoille NVC:n perusteiden oppiminen on tarjonnut merkittäviä oivalluksia työelämään mukaan viemisiksi. Erityisesti rikosseuraamusalaan erikoistuvat sosionomiopiskelijat ovat iloinneet saamistaan työkaluista, joiden avulla he voivat auttaa asiakkaitaan löytämään rakentavampia strategioita tarpeidensa tyydyttämiseen.

”Kursseilla ehditään käymään läpi vain pieni murunen koko NVC-kakusta. Kun kuulen, miten paljon opiskelijat jo siitä saavat irti, tulee aika maaginen fiilis”, Lloyd sanoo.  

Teksti: Elina Räihä

 

Pin It on Pinterest